Всяка учебна година в училището се извършва прием на нови ученици в следните паралелки:

  • Подготвителна група (след 6-годишна възраст).
  • Първи клас.
  • Осми клас с интензивно изучаване на английски език (английска езикова гимназия).
  • Осми клас с интензивно изучаване на немски език (немска езикова гимназия).
  • Ученици в останалите класове могат да кандидатстват за прием, при условие че има свободни места в съответната паралелка и успех много добър по български език и литература, математика и чужд език за съответната учебна година.

Приемът на нови ученици започва през месец януари, непосредствено след коледната ваканция, и продължава до попълване на паралелките.

Заявяването на желание за кандидатстване се извършва предварително чрез попълване на формуляр, който ще намерите в под-страниците за кандидатстване в различните класове.

Приемът на всички ученици се извършва на база приемни тестове, които се провеждат индивидуално на предварително уговорени с кандидата дата и час.

Децата се приемат в училище, ако покажат резултати, гарантиращи възможността за равностойна работа с учениците от съответния клас.