Етап на обучение Годишна такса за учебната 2024/2025 г. Годишна такса при разсрочено плащане за учебната 2024/2025 г.
ПГ EUR 7400 EUR 7700
I - VIІ клас EUR 7400 EUR 7700
VIII - XII клас EUR 5600 EUR 5900

Годишната такса за целодневно обучение (I - VIІ клас) включва всички разходи, свързани с редовното целодневно обучение на ученика от 08:00 до 16:00 ч., всички учебни материали, учебници, тетрадки и др., интензивното изучаване на английски език, изучаването на втори чужд език от V клас, подготовката за получаване на международни езикови сертификати, обучение по информационни технологии, разработване и участие в образователни и благотворителни проекти, консултации, задължителна спортна дейност (вкл. плуване и хореография), ежедневно двукратно хранене, медицинско обслужване, охрана и др.

Годишната такса за обучение в гимназиалната степен включва разходите, свързани със задължителното обучение на ученика, консултации, курс по бизнес и мениджмънт по програма на Джуниър Ачиивмънт, разработване и участие в образователни и благотворителни проекти, медицинско обслужване и охрана.

Транспортът на учениците се осъществява от лицензирана транспортна фирма срещу допълнително заплащане.

Пълен лиценз:

Контакти

  • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. "Нишава" 66

  • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

  • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни