В училището развитието на личността е основен приоритет.

Основните цели при развитието на един млад човек са доброто образование, владеенето на няколко чужди езика, отличната компютърна грамотност, възпитанието и социалните умения.

Голямото предизвикателство е да формираме децата като мащабни личности, да постигнем най-високо образователно ниво на учениците и да ги изградим като личности с максимална конкурентоспособни при завършване на средното им образование.

Целта е една – постигането на най-високо образователно ниво на учениците и изграждането им като личности с максимална конкурентоспособни при завършване на средното им образование.

Нашите приоритети са:

 •  Изграждане на система за елитарно образование и възпитание,
 •  Професионализъм в обучението,
 •  Прагматичност и непрекъснато регулиране на учебния процес,
 •  Творческо интерпретиране и оптимизиране на учебното съдържание,
 •  Изграждане на морала и развитие на добродетелите у учениците,
 •  Непрекъсната мотивация на учениците,
 •  Интегриране на общообразователната подготовка и чуждоезиковото обучение при съхраняване на националната идентичност,
 •  Провеждане на обучението в спокойна, безстресова обстановка и защитена среда с ясни правила за ред и високи изисквания.

Ние смятаме, че за да гарантираме успешна реализация на младите хора, при завършване на средното си образование те освен майчиния език трябва да владеят на високо ниво поне два чужди езика, трети език на комуникативно равнище, да притежават съответните международни езикови дипломи и сертификати и една сериозна общообразователна подготовка.

При завършване на средното си образование учениците на училище „Дорис Тенеди“ владеят английски и немски език на ниво езикова гимназия, трети език на комуникативно ниво, притежават английски сертификати и немска езикова диплома, които им дават възможност да продължат обучението си навсякъде по света.

Друга цел е поддържането на атмосфера, в която учениците да постигат високи академични резултати, да изграждат критично мислене, да развиват дарбите и талантите си, да имат висока самооценка и самочувствие.

Успоредно с придобиването на качествени академични знания, учениците участват в благотворителни инициативи, добиват увереност за говорене пред големи групи хора и свободно сценично поведение, насърчават се да поемат отговорност и да бъдат проактивни, обучават се на социални умения.

Пълен лиценз:

Контакти

 • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. "Нишава" 66

 • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

 • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни